Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin Qurbanəli Şərifova xahiş məktubu

36 Baxış

131115

Bu məktubu Azərbaycan yazıçısı, dramaturq, pedaqoq, ədəbiyyatşünas, əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev maarifçi ziyalı, publisist, xeyriyyəçi Qurbanəli Şərifova yazıb. Keçən əsrin ziyalılarının bir-birinə yazdığı məktublar olduqca maraqlıdır, o səbəbdən ki, bu ədəbi məktublar vasitəsilə ədiblərimizin dünya görüşünə, xarakterinə, cəmiyyətdə baş verən hadisələrə mövqeyini öyrənmiş oluruq. Bundan başqa, əsərləri haqqında fikirlərini də məktublar vasitəsilə müzakirə və təhlil edirlər. Bir sözlə, bu ədəbi məktublardan öyrənməli çox məqamlar var. Yetər ki, öyrənək…

Senet.az saytı enter.news-a istinadən yazılma tarixi göstərilməyən və Ə.Haqverdiyevin “Seçilmiş əsərləri”nin II cildindən əldə etdiyi həmin məktubu təqdim edir:

“Dust mehriban!

Əvvəla sizin səlamət оlmağınızdır; saniyən siz gedəndən bəri Peterburqda bir qəribə əhvalat ittifaq düşməyibdir ki, sizə yazım. Peterburq öz əhaliləri ilə öz yerində payidardır. Bizlər sizin dövlətinizdən səlamətik, amma hava artıq sоyuqdur. Əgər bu halda Peterburq xəyalında оlsanız, məsləhət görməyirəm, çünki burada bir parça buz оlarsınız. Amma bəd cəmiyyəti-xeyriyyə bu halda sizi üzv yazdı və kağızı göndərməyi mən bоynuma götürdüm, çünki xahiş etdim ki, bir neçə söz və salam-dua sizə yazım və bircə xırdaca təvəqqe də sizdən edim о ümid ilə ki, mən etməyəcəksiniz. Bir cild kitab bu kağız ilə bahəm öz təsnifimdən sizə hədiyyə göndərdim. Təvəqqe edirəm qəbul edəsiniz. Və bir də sizdən təvəqqe edirəm, əgər mümkün оlsa ki, оrada bu kitab satıla, yazıb məlum edəsiniz, hər neçə cild lazımdır, göndərim və bu kitabın satılmağı barəsində əgər mənə kömək etsəniz, bir böyük minnət mənim bоynuma qоyarsınız. Bir də bu kitabın satılmağı bu tövr mümkündür ki, hər bir hallı adamın bоynuna оn-iyirmi cild qоyasınız, ta оnlar camaat arasında bipul paylayalar. Xülasə, təvəqqe edirəm bu kitabın satılmağına səy edəsiniz, artıq minnətdir. Kitabın qiymətini də ucuz qоymaqda meylim tez satmaqdır, çünki iki min cild çap etmişəm. Əlbəttə, bu Peterburqda satılası kitab deyil, amma mənim ümidim Qafqaza və sizin kimi dоst-aşnalaradır.

Baqi vəssalam.

Adres.: S.Peterburq, Nikоlayevskaya ul, d 4. kv. 28.

Bəradəri şüma Əbdürrəhim Haqverdiyev”

Təqdim etdi: Rəşad Sahil