Əli Zeynalov – İki ömrüm olsaydı

75 Baxış

Əli ZeynalovƏli Zeynalov. İki ömrüm olsaydı (“XAN” xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən)

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Bakı–2015. 112 səh.

Azərbaycan xalq artisti Əli Zeynalov bu kitabda ömrünün yeniyetməlik illərindən başlamış, yaşlı çağlarınadək teatrla, sevdiyi aktyor sənəti ilə bağlı xatirələrindən bəhs etmişdir. Böyük aktyor sonda “əgər mənim iki ömrüm olsaydı, onu yenə də sevdiyim sənətə qurban verərdim!” qənaətinə gəlir.

 Kitab aktyorun yaşadığı dövrdə incəsənətə, teatr sənətinə olan münasibəti öyrənmək baxımından da əhəmiyyətlidir.

Bölmə : Əlfəcin