Güllə

585 Baxış


zaurustac

GÜLLƏ

 Postda dayanmışdım, üç güllə

 lap, yanımdan ötüb, torpağa düşdü.

 

Nahaqdan özünü yorub gəlmisən,

Sən, mənim qismətim deyilsən, güllə!

Əbəs yerə məni deyib, gəlmisən,

Məni qoruyanım, Tanrımdı, güllə!

*      *      *

Başımın üstündən ötməklə inan,

Sən, məni heç zaman qorxudamazsan,

Məni hifz eləyir, Ulu Yaradan,

Bir də boş gümana düşmə sən, güllə!

*      *      *

Lap, gəlib sinəmə dəysən də, güllə,

Bilirəm, dəlməyə cürətin çatmaz.

Çünki Anamın əlləri göydə

Anamın duası zirehdi, güllə!

*      *      *

Həyatda bir anım imansız deyil,

Gələcəkdə mənim xoş sabahım var.

Səndən bircə, zərrə qorxum belə yox,

Səndən qorxar yalnız qansızlar, güllə!

*      *      *

Nə qədər gəlirsən, dur gəl üstümə,

Bilirəm, lap çoxdan durdun, qəsdimə,

Çoxları bələddi, mənim şəstimə,

Miniz birdən gəlsə, burdayam, güllə!

26.05.1994.  Qapanlı.