Almas İldırım haqqında XATİRƏLƏR

60 Baxış

Almas-ildirim

Naşir: Müşfiq XAN

Korrektor: Asifə Əfəndi

Mətntərtibatı: Fərman İsgəndərzadə

Texniki redaktor: BəxtiYar

Rəssam: Vasif Səftərov

Dizayn və qrafika: Teymur Fərzi

Səhifə sayı: 132

Qiymət: 5 manat

Kitabda mühacir şair Almas İldırım haqqında xatirələr toplanıb. Xatirələrdə şairin Azərbaycanda, İranda, Türkmənistanda, Türkiyədə yaşadığı dönəmə aid nadir materiallar təqdim edilib, arxiv materialları əsasında yeni bilgilər verilib. Kitabda həmçinin Almas İldırımın məktubları, fotoşəkilləri yayımlanıb.