25-ci kadr

245 Baxış

MehemmedResulBəzən nə edəcəyini bilmi?rsən.Yaxud nə bildiyin?i.

Günahkar kənardadır- ?içimizdə, qəlbimizdə buna? tam əmin olmasaq belə, h?ər kəsə məhz belə olduğun?u aşılayırıq.

“Mən heç ki?mə pislik etməmişəm, elə?mərəm də”  fikri kimi be?ynimizə hakimdir.

Kənard?an necə görünməyimizin ö?nəmi yoxdur,əsas içimiz?də özümüzə verdiyimiz qi?ymətdir.

Nə düşündüyümüz? zamandan, məkandan, qid?adan, ətrafımızdan, daha? nələrdən asılı olur. Za?man bizi idarə edir.

Bir? gün yaranmışıq, bir gün? də öləcəyik deyib, Alla?ha təvəkkül yaşamaq da o?lur. Özünə əzab verməklə? də yaşamaq olur, başqa?larına əzab verməklə də.? Bəlkə də, hər şey yaxşı ?olardı, 25-ci kadr olmas?aydı…

Hər şey onunla n?izamlanırmı, bilmirəm.P?arçalayır fikrimizi, ist?əmədiyimiz yerlərə yönəl?dir b?izi. O zaman nə et?diyimizi, nə bildiyimizi?, necə yaşadığımızı, nec?ə düşündüyümüzü biz müəy?yən edə  bilmirik. İxtiy?ar altşüura keçir.

25-ci? kadrdan necə görürük, n?ə görürük, onu da özümüz?ə təlqin edirik. Düşünülm?üş və planlı 25-ci kadr.?…

 

P.S. Və indi Sizi mətndəki sual işarələrinin yersiz-yersiz qoyulması maraqlandırırsa, 25-ci kadrı axtarın. Vəssalam.

 

 

 

 

Bölmə : Məhəmməd Rəsul