Akademik Tofiq Hacıyevin “Seçilmiş əsərləri” nəşr olunub

21 Baxış

15013372971829830410_1000x669

Akademik Tofiq Hacıyevin “Seçilmiş əsərləri” (II cild) adlı kitabı “Elm” nəşriyyatında çapdan çıxıb.

Senet.az xəbər verir ki, kitab müəllifin türkologiya sahəsindəki irihəcmli araşdırmalarını özündə cəmləşdirir. Nəşrə “Orxon dastanlarının şeir sənətkarlığı”, S.Kramerin “Tarix Şumerdə(n) başlayır”, Mikayıl Baştunun “Şan qızı dastanı”, Seyid Əhməd Cəmaləddin İbn Mühənnanın “Hilyətül-insan və həlbətül-lisan” əsərləri haqqındakı yazılar, habelə müəllifin “Türklər üçün ortaq ünsiyyət dili” adlı monoqrafiyası daxil edilib.

Kitabın redaktoru akademik Nizami Cəfərovdur.