Altay türklərinin alqışları – TURANDAKILAR

44 Baxış

altaySənət.az dərgisi Oktay Hacımusalının uyğunlaşdırmasında Altay türklərinin alqışlarını sizlərə sunur..

 

Ölünün yeddisinin alqışı:

Ajı-ceming, eding-seving (Aşını, yeməyini, cürbəcür təamları)

Ajaap al dep, (Alıb ye deyə,)

Akı-dungmang kıygırıp tur, (qardaşların çağırırlar,)

Cıglıp algan manap turlar, (yığılıb gələnlər gözləyirlər,)

Kıygı salıp calap tur men. (Qışqırıb bağırıram mən.)

Maajırgap, tavaarlavayn, (Tələsib bütün gücümlə)

Manatpayn cedip kelem. (Gözlətmədən varıp gəlim.)

Toreldering manatpayn. (Qohularını gözlətməyim.)

Durgen dalaş cedip kelem. (tələsik varıb gəlim.)

Cedip kelding be, oo, oo! (Varıb gəldinmi oy, oy!)

Danıza solup baraalgadım, (kitaba baxıb salam verdim)

Oyaktalbayn beer olur. (Bir kənara çəkilmədən gəl burda otur.)

Ovuuzunnap kaygaldava, (Hiyləgərlik edib yola vermə,)

Toreldering toleezi boop (qohumlarının təmsilçisi olub)

Dunggur tutkaşı algan ejinü (Dəf tutanda aldığın xanımının)

Toleezi boop, (Təmsilçisi olub,)

Ajı-tolung, algan ejinü (Colma – cocuğunun, aldığın xanımının)

Toleezi boop, (Təmsilçisi olub,)

Ajı-ceming delgep tuttum, (Aşını-yeməyini süfrəyə düzdüm,)

Algan ejing amır-mendi, (Aldığın xanımın salamatdır,)

Ottulgan odu (Sönən, məhv olan atəşin)

Otcug kor daan. (Od tutub yanır bax.)

Ajı-tolung burun mendi, (Colma cocuğunun hamısı salamatdır)

Ajı-cemini berip tur, kor (Yemək – içməyini düzüblər süfrəyə bax.)

Inçay korem, beer korem, (O yana baxım, bu yana baxım,)

Indınanam, ılaaravam. (Həsrət çəkirəm, amma acı – acı bağırmıram.)

Beer korem, ınçay korem, (O yana baxım, bu yana baxım,)

Bijiirgeveyn cugaalap or. (Utanmadan, sıxılmadan danış mənimlə.)

 

Qamın xəstə üçün dediyi alqış:

Aza cayan sagızınnar, ooy (kor taleh tilsimləri ooy).

Al-la bodum attanıptım, (Onunla özüm yola düşmüşdüm,)

Baraalgadım, ooy, (Salam verdim, ooy,)

Aldın holum eeleri, ooy! (Altun gölümün əyələri ooy!)

Tolgeciler, tolgelener, (Falçılar, fala baxın,)

Tooguzu Tıva oran, ooy! (Tarixi Tıva yurdu, ooy!)

Ereen kurttun doyu boor be? (Ereen qurdun toyu var?)

Erlik cernin ergezi be? Ooy! (Erlik yer üzünün sahibidir? Ooy!)

Aza cernin kıygızı be? (Aza, yer üzünün nidasıdır?)

Cerning sungung kileni-be? Ooy! (Yerin, suyun qəzəbidir? Ooy!)

Ceveg, hoornun ceskee-le be? (Yoxsa məzarın başdaşıdır?)

Camzaa-la be? Ooy! (Yoxsa dəyənəyidir? Ooy!)

Kengirgelig helinnernin, (Dəfli lamaların,)

Orgumculug lamalarnın (Hörgülü lamaların)

Ergininden bolgan-na be? (Divanələrindəndir bəlkə?)

Cuuden bolgan, ooy! (Kimlərdəndir, ooy!)

Karangının curtunda be? (Qaranlıqlar ölkəsindəndir?)

Duruya kuştun ununden be? (Durnaların səsindəndir?)

Dulguyaktın ununden be, ooy! (Dul kişinin səsindəndir, ooy!)

Ilgalınar, şılgalınar, ooy! (Görün, sınayın, ooy!)

Azargancıg aza cayan, ooy! ` (Qürurlu kor taleh, ooy!)

Sagızınnar, ooy! (Tilsimlər ooy!)

Bölmə : Ədəbiyyat, Poeziya