Atanız Atatürk

27 Baxış

 

Ataniz Ataturk

Falih Rıfkı Atay. Atanız Atatürk. (“XAN” xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən)

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Falih Rıfkı Atayın “Atanız Atatürk” kitabı böyük türk dövlətini və xalqını məhv olmaqdan qurtaran sərkərdə və lider Mustafa Kamal Atatürkün həyat və fəaliyyəti haqqındadır. Müəllif onun yaxın silahdaşlarından və zamandaşlarından olduğu üçün bu qeyri-adi şəxsiyyətin ən xarakterik cizgilərini ustalıqla göstərə bilmişdir. Bu kitabı oxumaqla siz də Atatürkü yaxından tanıyacaq və sevəcəksiniz.

Bölmə : Əlfəcin