“Azərbaycan diasporu: tarix və müasirlik” adlı kitab nəşr olunub

41 Baxış

tarix və müasirlikAMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu tərəfindən “Azərbaycan diasporu: tarix və müasirlik” kitabı çapdan çıxıb.

Yeni nəşrin elmi redaktoru AMEA-nın Elm Tarixi İnstitutunun direktoru, tarix üzrə elmlər doktoru Məryəm Seyidbəyli, rəyçisi Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, layihənin rəhbəri isə Tarix İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Yaqub Mahmudovdur.

Kitabda “Heydər Əliyev müasir Azərbaycan diasporunun yaradılmasının təşəbbüsçüsüdür”, “Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan diasporunun təşəkkülü, fəaliyyəti məsələləri”, “Azərbaycan diasporunun iqtisadi potensialının yüksəlməsində İlham Əliyevin rolu”, “Türkiyədə Azərbaycan diasporunun təşəkkül tarixi və fəaliyyəti”, “ABŞ-da Azərbaycan diasporunun lobbiçilik fəaliyyəti” kimi mövzularda məqalələr yer alıb. Məqalələrdə diasporların yaranması və formalaşması prosesləri tədqiq edilir, dünyanın müxtəlif regionlarda fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun formalaşması hərtərəfli və dərindən öyrənilir.

Nəşr tarixçi alimlər, tələbələr, eyni zamanda hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün dəyərli məlumat mənbəyidir.

ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10