Bab və babilər-Muridizm və Şamil-Uyğurlar

96 Baxış

Рисунок1       bbbbb

Mirzə Kazım bəy. Muridizm və Şamil / Bab və babilər / Uyğurlar

Kitab Hədəf  Nəşrlər evində çap olunmuşdur. 

Azərbaycan şərqşünası, tarixçisi, filoloqu, Rusiya Elmlər Akade-miyasının ilk azərbaycanlı üzvü Mirzə Kazım bəyin əsərləri ilk dəfədir oxuculara ana dilində təqdim olunur. Kitabda uyğurların tarixini, bu adın etimologiyasını açan “Uyğurlar”, çox böyük dini hərəkat olan babiliyin tarixindən və hərəkatın banisi olan Babın kimliyindən bəhs edən “Bab və babilik”, həmçinin böyük tarixi şəxsiyyət kimi tanınan Şeyx Şamil haqda əhəmiyyətli faktları özündə ehtiva edən “Müridizm və Şamil” məqalələri toplanıb.

Bölmə : Əlfəcin
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10