Balıqları tutmaq üçün hovuzu boşaltmaq – Robert Bressonun gündəliyindən seçmələr

23 Baxış

IMG_4558-1024x576

(1950-1958)

Üst-üstə yığılmış səhvlərdən, saxtalıqlardan qurtulmaq. İmkanlarımı tanımaq, imkanlarıma inanmaq.

İmkanlarım artdıqca, onlardan yaxşı istifadə etmək gücüm azalır.

Təkcə icraçı kimi davranmamaq. Hər çəkilişdə xəyalımdakı şeyə yeni dadlar qatmaq. O anda tapmaq (yenidən tapmaq)

İkinci cür film var: teatrın imkanlarından (aktyorlar, səhnələr və s.) faydalanan və kameradan çoxaltma aləti kimi istifadə edən filmlər; kinematoqrafiyanın imkanlarından faydalanan və kameradan yaratma vasitəsi kimi istifadə edən filmlər.

Kinematoqrafiya hərəkətli obrazlardan və səslərdən ibarət yazıdır.

Kinematoqrafda aktyor xarici ölkəyə gəlmiş kimidir. Oranın dilində danışmır.

…təbiilikdən vaz keçmədən təbiətdən vaz keçmək. (Şatobriyan)

X-in filmi göstərilərkən yüksələn alqışlar. Qarşısı alınmaz “teatr” duyğusu.

Adamların və əşyaların ortaq əsrarı.

Filmində ruh və ürək hiss edilsin, amma sənin əllərinlə yaradılmış olsun.

Kamerası qaçan, uçan X-in filminin hərəkətsizliyi.

Hislər hadisələri yaratmalıdır, hadisələr hisləri yox.

Balıqları tutmaq üçün hovuzu boşaltmaq.

Aktyor üçün kamera tamaşaçının gözüdür.

(1960-1974)

Tilov atıb gözləyən balıqçı kimi nə tutacağını bilmədən gözlə. (Məchul bir yerdən gələn balıq)

Telefon. Səsi onu görünən edir.

Bülbül həmişə eyni nəğməni oxuduğu üçünmü ona bu qədər heyranıq?

Tamaşaçı nə istədiyini bilməz. Sən öz istədiklərini, zövqlərini qəbul etdir ona.

Sezan deyir: “Hər fırça zərbəsində həyatımı təhlükəyə atıram.”

ELƏ ET Kİ, SƏNƏ İNANSINLAR.  Dante sürgündə olduğu Verona şəhərinin küçələrində gəzirşərkən insanlar onu göstərib bir-birinin qulağına pıçıldayırmış ki, istədiyi vaxt cəhənnəmə gedib ordan xəbərlər gətirə bilir.

Tərcümə: Qismət