Başı kəsik gözəl kötük – Ramiz Rövşən

1961 Baxış

325c01

Senet.az oxucularına görkəmli Azərbaycan şairi Ramiz Rövşənin “Başı kəsik gözəl kötük” şeirini təqdim edir.

Başı kəsik gözəl kötük, 
bu dağı sənə kim çəkdi? 
Baltanı sənə kim vurdu, 
bıçağı sənə kim çəkdi? 

İpək-ipək yarpaqların
Küləklərlə talandımı? 
Bilək-bilək budaqların 
ocaqlarda qalandımı? 
Küsdünmü taleyin acılığından?
Zalımlar keçmədi qocalığından 
Yıxılmış ucalığından,
başı kəsik gözəl kötük… 


Gözəl kötük, sızıldama, göynəmə, 
Nə baltalar, nə bıçaqlar qalacaq. 
Ucalıqdan yıxılsan da, qəm yemə, 
Sən yıxılan ucalıqlar qalacaq. 

Dünyanın küləyi keçər, 
Qarı yağışı keçər. 
Qatar-qatar quşu keçər, 
daş atarlar, daşı keçər 
sən yıxılan ucalıqdan.
Ümidli gözlər dikilər,
Körpə ağaclar yekələr, 
Yekələr, qalxar, dikələr
sən yıxalan ucalığa…

Məndən sənə salam olsun,
başı kəsik gözəl kötük! 
Balam olsa, balan olsun, 
başı kəsik gözəl kötük. 
Əyilim, köksünə başımı qoyum, 
Gecələr laylamı çalasan mənim.
Böyründə bir evin daşını qoyum,
evimin dirəyi olasan mənim. 
Gözəl kötük, 
yaraların köz bağlasın, sağalsın,
Bu dünyada nə baltalar, 
Nə bıçaqlar qalacaq. 
Ucalıqdan yıxılsan da,
Yenə canın sağ olsun, 
Bu dünyada
Sən yıxılan ucalıqlar qalacaq…