“Beynəlxalq Molla Nəsrəddin” Simpoziumu

11 Baxış

SEMPOZYUM BAŞLIK - 4 Mayıs

 

30 sentyabr-2 oktyabr 2016-cı il tarixlərində Anadolu Universitetində (Türkiyə), Türk Dünyası araşdırmaları mərkəzi və Türk Dünyası Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə “Beynəlxalq Molla Nəsrəddin” simpoziumu keçiriləcəkdir.

Bu simpoziumda bütün Türk dünyasının, türk ədəbiyyatının və folklorşünaslığının önəmli simalarından olan Molla Nəsrəddin, onun ədəbi şəxsiyyəti, düşüncələrinin araşdırılmasının nəzərdə tutulur. Molla Nəsrəddin ilə bağlı son dövrdlərdə həyata keçirilən elmi fəaliyyətlər, tədqiqatlar, bu sahədə araşdırma aparan tədqiqatçıların iştirak edəcəyi beynəlxalq simpozium ingilis və türk dillərində olacaqdır. 

Bölmə : Konfrans
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10