Bir illüziyanın gələcəyi

36 Baxış

Bir illüziyanın gələcəyi

Ziqmund Freyd. Bir illüziyanın gələcəyi

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Ziqmund Freyd, 1927-ci ildə çap etdirdiyi bu əsərin-də, özünün yaratdığı psixoanalitika nəzəriyyəsinin kömə-yi ilə dini baxışların gələcək inkişaf yolunu izləməyə çalış-mışdır. Kitabın araşdırma obyekti xristian dini təlimidir. Dinin tənqidi ilə barışmayan, onu müdafiə edən, eyni zamanda tənqidə dözümlü yanaşmağı bacaran inanclı bir şəxs ilə, elmi biliklərlə yaraqlanmış Freydin dialoqu üzə-rində qurulmuş əsər oxunaqlı və düşündürücüdür.

Bölmə : Əlfəcin
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10