Bu dünyanın üzü qara, içi boş

58 Baxış

ilham

   DÜNYA

 

Bu dünyanın üzü qara, içi boş,

Biri dərdli, biri  isə günü xoş,

Birin gümrah edər,birini naxoş,

Bu dünya əcəb maraqlı dünyadı,

Bir kitabdır, çoxvərəqli dünyadı.

 

Bir yanda ölüm var, bir yanda nişan,

Biri  təbəssümlü, biri pərişan,

Biri gözü yaşlı, biri  gülüşən,

Bu dünya haqqdan qəribə dünyadı,

Ya çox sadə,ya dəbdəbə dünyadı.

 

Bir anda yası döndərər nişana,

Toy-busatı  pozar, çevirər qana,

Həm dərd verər, həm də sevinc insana,

Bu dünya  çox bir əcaib dünyadı,

Gah var olan, gah da qaib dünyadı.

 

Söz var, xeyirlə şər olub yanaşı,

Doğmalaşıb gülüş  ilə göz yaşı,

Binadan hörülüb cahanın daşı,

Dünya hər kəsi yaradan dünyadı,

Həm güldürüb, həm ağladan dünyadı.

 

Bir də görürsən ki,yıxılan durur,

Firavan yaşayan, yanır, kül olur,

Fələk hərəsinə bir tələ qurur,

Bu dünya od kimi, ahar dünyadı,

Bəzən qarlı, bəzən bahar dünyadı.

 

Biri qanadlıdır, biri piyada,

Biri  ibadətdə, biri zinada,

Biri Ərəfatda, biri Minada,

Bu dünya yaman təzadlı dünyadı,

Hərdən zəhər, hərdən dadlı dünyadı.

 

 

 

Könül seçər istədiyi adəti,

İstər xəyanət, istər sədaqəti,

İstər eyş-işrət, istər ibadəti,

Dünya müxtəlif halətli dünyadı,

Gah dönük, gah ədalətli dünyadı.

 

Birdən bir yanan ocağı söndürür,

Qəm içində boğulanı  güldürür,

Dünən doğduğunu, bu gün öldürür,

Dünya gah düşmən, gah xəlil dünyadı,

Gah həlim, gah da əzazil dünyadı.

 

İllər boyu lal olanı dindirər,

Kasıbı ruzusuyla sevindirər,

Göylərdə  gəzəni yerə endirər,

Bu dünya hərdəm, hesablı dünyadı,

Həm xoş, həm də ki,əzablı dünyadı.

 

İnsan oğlu düşünür ki, by dünya,

Başdan-başa gəldi, gedər dünyadı,

Bizik gedər, dünya qalır yerində,

Həyat budur, dünya, ani dünyadı,

Əslində bu dünya fani dünyadı.

 

Şair deyir, yaşayın ömrünüzü,

Çeynəməmiş atmayın sözünüzü,

Fitnəkara  satmayın özünüzü,

Bu dünya qəlbləri çalan dünyadı,

Doğrusu yox, xalis yalan dünyadı.

 

 

 

İlham Aslanov

24.05.2015

Bakı

Bölmə : Poeziya