“Bu yalan ömürdə bir düz var ancaq…” – Rəhmət Babacan

55 Baxış

hg

 

Rəhmət Babacan (Rəhmətcan Babacanov) 1998-ci il dekabr ayının 19-da Xarəzm Vilayətinin Şavat rayonunda anadan olub. Urqanç İctimai-İqtisadi Kollecini bitirib. Hazırda “Kitab dünyası” qəzetində özbək ədəbiyyatı şöbəsinin redaktorudur.

URQANÇA SƏFƏR

Baxıb getməkdədir əsrim ilbəil,
Miladi məhəbbət, hicri məhəbbət.
– Urqançda gün görən intizar könlüm,
Bir səni axtarıb, bir səni, fəqət.
-Amma ağır gələn qəmdə yetişmək.
Özünü hər kəsə yetirər hər an.
Birgə gülə bilmək, birgə ötüşmək.
Bir şəhərdə olub görüşməmək var,
Bir şəhərdə olub, ayrı düşmək var.

Ruhidən qayğısın eyləyib sürgün,
Məsrurluq geydirib sonra gələn rəng.
Yara gedən yola tutmayıb üzün,
Köhnəlmiş olsa da, yaddadır Urqanç

Hələ almamısan şadlıq anını,
Min olan ləhzədən tək bahar anı.
Adıma qoşmadım Yarın adını,
Nə Dişan qalanı, nə də Uçanı.

Mən səni kəşf etdim… Yox, əvvəl ondan,
Ağır günlərinin saçı ağardı.
Ömürdən günlərim uçdu – dərbədər.
İndi anlamışam, bəlkə o zaman,
Mənim hisslərimi duymazdı şəhər,
Oğuz ləhcəsində yağış yağardı.

Sən orda oyaqsan, mən burda oyaq.
Sən orda sakitsən, mən dincəm burda.
Bu yalan ömürdə bir düz var ancaq –
Mən səni axtarıb, tapmışam orda.

2

Hüzurlarından danış, hər açılan səhərdə,
Bu yerləri ikimiz, qoşa gəzib dolaşaq.
Yeddi aləm könlümdə, könlünlədir bu yerdə,
Mənim ruhumdan sənin ruhuna bir yol açaq.

Köksündə zərrə qədər qərar tutmasın həsrət,
Axırda yola çıxaq, gedək eşqə sarı biz.
Gördüklərini dastan etsin bu şəhər – həzrət,
Şeirə dönsün burda bizim ürəklərimiz.

Həyatına günəştək girmək olmazdı əzab,
Qələmindən nur yağa, ola səxalı dahi.
Bizim bu eşqimızə sona qədər ola bab,
Yazı bağışlayardı sənə Munis, Agahi.
Qismət – bizi bir edən, o xoş, o gözəl dəmlər,
Daha güclü olacaq arzuların, həm əhdin.
Qırx günü dayanmadan şadlıq edər adamlar.
Qırx günə təntənəsin başa çatdırmaz bəxtin.

Bu yalan ömrümdə bir həqiqət var –
Mən səni axtardım, mən səni tapdım…

Rəhmət BABACAN

Bölmə : Ədəbiyyat