Darıxmağa nə var ki… – Müşfiq XANın şeirləri

902 Baxış

5a

Senet.az oxucularına “Ustad” jurnalının 28-ci sayından görkəmli yazar Müşfiq XANın şeirlərini təqdim edir.

 

darıxmağa nə var ki

gecənin uzanan saatlarını geri çəkə bilsəydim

macal verməzdim səhərə açsın gözlərini

darıxardım özümçün yavaş-yavaş…

gözlədiyini bilənnən sonra

hər saniyə darıxmağa nə var ki?..

 

yazdığın mesajları saxlaya bilsəydim

yəqin ki düşünməyə mövzu da tapardım

axtarardım özümçün yavaş-yavaş…

sözün bitdiyi yerdən başlayan eşq sətirlərini

ürəkdən dodağa qədər süzməyə nə var ki?..

 

yuxuda narahat olduğunu bilsəydim

“yat, dincəl” – deməzdim hər dəfəsində

susardım özümçün yavaş-yavaş…

gözlərimin önündə tutannan sonra

səni oyandırmağa nə var ki?..

 

gələcəyini bilsəydim

sormazdım nə zaman olacağını

gözləyərdim özümçün yavaş-yavaş…

yanımda olannan sonra

səbirli olmağa nə var ki?…

 

anlayacağını bilsəydim

sənsizliyə sarılıb intihar edərdim bu gecə

ölərdim özümçün yavaş-yavaş…

ağlayacağını bilənnən sonra

pis adam olmağa nə var ki?..

 

səssizliyə köklənə bilsəydim

zamanı dayandıra bilərdim bəlkə də

yaşayardım səninçün yavaş-yavaş…

böyüyüb unudacağını bilənnən sonra

balaca olmağa nə var ki?..

 

tez qocala bilsəydim

ömrümə qənaət edərdim bəlkə də

gedərdim özümçün yavaş-yavaş…

qocaman bir eşqi dadannan sonra

baba olmağa nə var ki?..

 

gözlərini görə bilsəydim

baxa bilməzdim bəlkə də

kor olardım sənnən başqa bütün gözəlliklərə…

hiss etdiyini bilənnən sonra

çox istəməyə nə var ki?..

 

yoxluğunu poza bilsəydim

yerinə varlığını çəkərdim

yazardım özümçün yavaş-yavaş…

səhifələr sənlə dolannan sonra

şair olmağa nə var ki?..

 

yanına qaça bilsəydim

ürəyində yıxılıb qalardım bəlkə də

itərdim özümçün yavaş-yavaş…

yaşamağı bilənnən sonra

ölməyə nə var ki?..


 

yeddinci görüşə elegiya

 

 

gecələrin bir reallığı var: sən

gecələrin bir sorumlusu var: sən

gecələrin bir əzabı var: sən

gecələrin bir səbəbkarı var: sən

gecələrin bir ümidi var: sən

gecələrin bir gözləntisi var: sən

gecələrin bir arzusu var: sən

və bir də gündüzlər var ardınnan…

yeddinci görüş var

hürufiliyin müqəddəs yeddisi

mələklərin işarəsi yeddi

göy qurşağının yeddi rəngi

əshabi-kəhfdə yatan yeddi nəfər

dünyanın yeddi möcüzəsi

dünyadakı yeddi boylu Türk soyu

dünyanın yeddi qapısı

insan orqanizminin yeddi əsas nöqtəsi

musiqinin yeddi notu

islama görə yeddi gündə yaranan dünya

kəbə ətrafında yeddi dəfə təvaf

müdrikliyin yeddi mərtəbəsi

mifologiyanın yeddi əsas tanrısı

yeddi ruhlu amon ra

yeddi budda

yeddi müqəddəs element

tamamlanmamış işarə – yeddi

tamamlanmamış eşq

yeddinci görüş

milyonuncu öpüş

ayrıla bilərsənmi?!

həm də milyonuncu öpüşdən sonra?!

çox gülməli deyil səncə…

7777-ci görüşü gözləməlisən

mələklər yığışmalıdı

riskləri sevdiyin kimi də

özünlə aparmalısan

eşq deyil bu,

fəlakətdi, vallah

qəzalar törədər

apara bilmirsən mən daşıyım

yanına –

məzara qədər…

 


 

həyatın çıxışlıq halıdı darıxmaq

 

 

ikinci şəxsin təkində sevməkdi –

darıxmaq

heç vaxt birinci şəxsin cəmində

ola bilməməkdi əslində…

 

həyatın çıxışlıq halıdı –

darıxmaq

itib getməkdi əslində bu həyatdan –

varmayacağın yerə

həmişəlik getmək…

 

Və bir də

mənnən soruşursansa, deyim –

sevgi tənhalığın cəm halıdı

yəni, belə olmalıdı

olmalıdı deyəndə ki

necə deyim

olmur da bu zəhrimar…

 

mənnən bir də soruşsaydın,

deyərdiməslində…

heyif ki daha heç nə xəbər almırsan

bəlkə belə daha yaxşıdı

amma…

ancaq…

lakin…

Və heç də…


 

soyuqdu

 

çırpasan özünü küləyin üzünə

gedən zamanı istəyəsən

ya da atılasan qucağına

uşaqlıq edəsən

yaşamadığınnan

tez böyüdüyünnən

heç görmədiyinnən

ola həm də…

tanrı misalı,

arzularını yığasan çin-çin

küləyin qoynuna

sonra da çıxasan içinnən

yaşadığın xatirələrdən asasan,

qurduğun xəyalları

özünnən yıxılasan

tutanın olmaya

umu-küsü gözləməyə kimsə

əvvəlcə gözünnən

sonra ürəyinnən düşəsən

tüpürəsən qismət deyilən

mənasız yazıya da

soruşasan məsumca:

– təsadüfə inanmayan insan,

yenə hansı cəhənnəmdəsən?

cavab da bir az gecikə:

– soyuqdu, amma üşümürəm, – deyə…

 

 

Qeyd: Şeirlər müəllifin “O2” kitabındandır.