EŞQ’ə varış…

101 Baxış

ayselAysel Abdullazadə

 

 

EŞQ’ə varış

 

Dilin deyil də, gözlərin danışması

Yaşanmışlığın ən səssiz çığlığı

Mötəbər arzuların səcdə etdiyi o nəsnə..

 

Duyğuların pərçimlənmiş azadlığı

Bütün simgələri ifadə edən tək təbəssüm

Xəyal mənbəyi, ümid başlanğıcı…

 

Bəyaz bir kağıza yazılmış üç hərfli tək heca

Və istinad edilən bütün sətirlər

Sonsuzluğa çıxan o təlatümlü şeirlər…

 

Qor bir atəşin sönməyən qığılcımları

Düşdüyü yeri yandıran əsrarəngiz alov

Və üzərinə çökmüş, tənindən qazınmayan o tüstü…

 

Çıxdığın yolda “O”na varmaq

İtaətin məğzi – diz çökdüyün anın düyünlərini açmaq

Sonunda qayıdış, “O”na dönüş

Adı EŞQ olan “O”ndan yenidən ayrılış…

 

 

 

Nağıl dünyası

Arzularını soruşdum,

“dünyalar qədərində” – söylədi.

dünya böyük də,

sən necə kvadrat metrində mutlusan?!

onu düşündü…

 

Əslində, qollarını aça bildiyi qədər mutlu idi

qışqıra bildiyi, səsinin yetdiyi yerə qədər.

ciyərinə çəkdiyi nəfəs boyda

dar olsa da, ürəyi

arzularının enişliyi yoxuşa varana qədər asan idi…

 

Xəyalları gerçəkləşənə qədər xəyal,

sonrasında düş qırıqlığı

cazib olmayan yaşam olanaqları kimi

mənasız idi…

 

Əslində, görə bilmədiyi qədər sonsuzluqla qaplanmışdı dünyası.

Sona çatmaq yenidən başlamaq idi

bunu bilsə, sona heç çatmayacaqdı,

varmayacaqdı arzuların həqiqətinə,

qalacaqdı nağıl dünyasında…

 

***

Sevda qatarı…

Sevda qatarı yol almaqda

eşq, kimsəsizlər diyarına yolculuqda

bütün aldanışları, xəyanətləri

və ürək ölümü gerçəkləşmiş cəsəd sevgiləri

geridə buraxmaqda…

 

Sevda qatarı yol almaqda

sevgidən keçməyən yollarla gedib, sona varmaqda

o yollarda, qatar sürətinin küləyi ilə arınmaqda

və bir daha dönüşü olmayan

tək biletlik gedişlə vidalaşmaqda…

 

 

Hər şey eynidir, hər şey fərqli

Gözlər eyni yönə baxar

fəqət, fərqli şeylər anladar

fərqli sözlər yağar bəbəklərin qara giləsindən…

 

Dodaqlar eyni cür pıçıldayar

kimi eşq dolu sözcüklər deyər

kimi isə birləşməsi ilə candan ruh qoparar…

 

Eyni cür açılar qəmzələr yanaqda

içdən bir təbəssümlə

ya da göz yaşına bulanmış hıçqırıqla…

 

Eyni nəfəs dolar ciyərlərə

dumanlı bir sabahın şehli havasından

günəşin yandırıcı odu ilə qarışmış bir “O 2″dən…

 

Barmaqlar eyni istiqamətdə dolaşar saçlarda

ya təlatümsüz axıcı xəyallarla,

ya da gecənin qor atəşindəki ehtirasla…

 

Hər gecə eyni cür açılar sabaha

bəzən, günəşin şəfəqləri doğrultusunda

olmadısa, bəyaz buludların nisgilli fəğanı ilə…

 

Hər şey eynidir, əslində,

hər şey fərqli…

 

 

 

 

Bölmə : Ədəbiyyat