Fətəli şahı ram edən şairə

202 Baxış

agabeyim Senet.az ədəbiyyat və sənət dərgisində şənbə günləri “Memuar notlar” layihəsi:

Layihənin ilk 11 yazısı:

Layihənin 12-ci yazısı:

Layihənin 13-cü yazısı:

 

Qarabağ xanı İbrahim xanın qızı Ağabəyim ağa da şairə imiş. Rəvayətə görə, hələ gənc yaşlarında öz əmisi oğlu, gözəl qamətli, mərdliyi və şücaətli ilə ad qazanmış Məhəmməd bəyə vurulur. O zaman Məhəmməd bəy vuruşmalarda qo­şuna başçılıq edirmiş. Yenə bir gecə vacib bir mə­sələdən ötrü Şuşaya – İbrahim xanın yanına gə­lən Məhəmməd bəy, elə o gecə də geriyə vuruşan qoşunun yanına qayıdır. Ağabəyim ağa bu münasibətlə deyir:

Əfsus ki, yarım gecə gəldi, gecə getdi,

Heç bilmədim ömrüm necə gəldi, necə getdi …

 

***

İran şahı Ağa Məhəmməd şah Qacarın başı Şuşada kəsildikdən sonra, İranla Qarabağ xanlığı arasındakı münasibətlər düzəlsin deyə, İbra­him xan öz sevimli qızı Ağabəyim ağanı Tehrana, Fətəli şaha girov göndərir. Rəvayətə görə, Fətəli şahın bir xasiyyəti var imiş. O da beləymiş ki, on­un hərəmxanasına daxil olan xatunlar ilk dəfə bə­zək­li paltarlarla dolu böyük otağa girməli, orada istə­diyi paltarı geyinməli, sonra şahın hüzuruna get­məli, imiş. Ağabəyim ağa müxtəlif yollarla öyrənir ki, şahın anasının da paltarı oradadır. Onu otağa gətirdikdə, qız birbaşa şahın anasının pal­tarı asıldığı güşəyə gedir və həmin libası geyir. Ağabəyim ağanı şah öz anasının libasında gö­rən­dəəhvalı dəyişir, ona heç vaxt əl vurmur.

 

***

 

Ağabəyim ağa öz ağlı, zəkası ilə Fətəli şahın o qədər xoşuna gəlmişdi ki, ona baş hərəm vəzifəsi vermiş və özünə də başdan-ayağa inci ilə işlənmiş bir don bağışlamışdı. Lakin Ağabəyim ağa həmişə öz vətənini arzulayar və yazdığı bir bayatını tez-tez oxuyarmış:

 

Mən aşiqəm, Qarabağ,

Şəki, Şirvan, Qarabağ.

Tehran cənnətə dönsə,

Yaddan çıxmaz Qarabağ!

 

Həmin bayatını Fətəli şaha çatdırırlar və həm də deyirlər ki, Qarabağlı qızı Tehranda otu­rub, Tehranı bəyənmir. Şah incimiş halda Ağabə­yim ağanı yanına çağırır. Şairə isə onun fikrini ustalıqla yayındırır:

– Mən elə yazmamışam, sizə pis çatdırıblar. Mən belə yazmışam:

 

Mən aşiqəm, Qarabağ,

Şəki, Şirvan, Qarabağ

Tehran cənnətə döndü,

Yaddan çıxdı Qarabağ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə : Bölməsiz, Manşet