Gənc Tamaşaçılar Teatrının may repertuarı

14 Baxış

434709

Gənc Tamaşaçılar Teatrının may ayına olan repertuarı açıqlanıb.

Senet.az teatrın may ayı repertuarını təqdim edir:

02 May. Ərəb xalq nağılı “Ələddinin sehrli çırağı”
Başlanır 12.00,15.00

03 May. M.F.Axundzadə “Hekayəti xırs quldurbasan” 
Başlanır 16.00

04 May. Beynəlxalq Rəqs Festivalı
Başlanır 18.00

06 May. A.Axmatova “Золотой Скакун”
Çeçenistan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası
Başlanır 12.00; 14.00; 16.00

07 May. A.Axmatova “Золотой Скакун”
Çeçenistan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası
Başlanır 12.00; 14.00

09 May. A.Lindqren “Uzuncorab Pippi”
Başlanır 12.00,14.00

10 May. M.MakDonax “Lineynin gözəllik kraliçası”
Başlanır 19.00

11 May . M.MakDonax “Konnemarada bir kəllə”
Başlanır 19.00

12 May. M.MakDonax “Yalqız Qərb” 
Başlanır 19.00

13 May. P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”
Başlanır 12.00; 14.00;

Ə.Haqverdiyev “Pəri Cadu”
Başlanır 19.00

14 May. Y.Şvarts “Qırmızı papaq”
Başlanır 12.00; 14.00

L.Nuren “Mən gəldim qızlar” (“Müharibə”)
Başlanır 19.00

16 May. U.Şekspir “Romeo və Culyetta”
Başlanır 19.00

17 May. M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”
Başlanır 19.00

18 May. H.Cavid “Şeyx Sənan”
Başlanır 19.00

19 May.M.Füzuli “Leyli və Məcnun”
Başlanır 19.00

20 May L.Titova, A.Starotorjskiy “Королевская Корова”
Gürcüstan Dövlət Peşəkar Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası
Başlanır 12.00; 14.00

21 May L.Titova, A.Starotorjskiy “Королевская Корова”
Gürcüstan Dövlət Peşəkar Gənc Tamaşaçılar Teatrının qastrol tamaşası
Başlanır 12.00; 14.00

26 May. Y.Abramov, L.Bəyim “Yarımçıq qalmış”
Başlanır 19.00

27 May. A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”
Başlanır 12.00,14.00

Ə.Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”
Başlanır 19.00

28 May. A.Tolstoy “Buratinonun macəraları”
Başlanır 12.00; 14.00; 16.00