Garga. Monolog- Alla Büük

68 Baxış

qaquz(Qaqauziya)

Ban boz garga. Bilmeerim, benizimdan mi, faţamdan mı, ama bendan insan korker, azetmeer. Annameerım, nedan?  Hep bir kuşum. Bekim bemim sesim çirkin? Ama ne yapayım, nica Allah vermiş.

Ama vermiş biza o çok iş:  üüsek ses, kıvrak beniz, sivri göz, kaavi fikir, şiretlik hem uzun ömür.

Benim fikirim çok işlar dolu. Kaç evlat boyu geçirdim ban. Gözüm ne sade görmedi, bilmeerim. Te, bu evda karı çamaşırları serer, başka evda uşak aaleer, sokakta kambur babu tokadin önünü süpürer, gübürleeri sokak ortasına sıbıder. Fasılca!

Te bu evda adam gena sarfoş gelmiş, sundurmada oturer. Karı da orlik gibi çatlııcık baarer. Sansın, faydası olacek. Olmuş moor katı içkidan. Ama nica deerlar, umut öler bitki.

Burada keçi erindan çıkmış fidanı tertipleer. Saabisi gelincak, fidanın işi hazır olacek. Hm-m-m. Burada interes iş oler: babu brakmış gırliçta  çölmeklan südü. Süda yan-yan tırmanmış kotoy. M-m-m- yalaner kedi. Südün kokusunu bıyiklarınnan duydu, deli! Çok düşünmeer, zotkasını çölmek içina sokup, südü içer. Aanadıynan çolmek üstüma, kotoyun bacaa kaydı gırlicin kenarından. Hayvan, çölmek, süt- hepsi daran-peran oldular. Of, gülmektan patlayacam şindi. Hi-i-i! Babu işitti bu şamatayı. Kaçarak geler, bütün bacakları götüna urer.

  • Aman, aman. Ne yapacam ban? Vani benim kafamı, nica tauun, koparacek. Seni-seniya, kotoyu! Bela başıma. Neredan cendemdan adam seni biza eva getirdi? O da bir ahmak. Te gitsin şindi kırda inaa saasın da ozaman pida da iyecek,- okunaarak topladı babu çölmek parçalarını. Gübür kazanına gidarken, kösteklendi aykırı duran maşacaa. Babu nica raketa uçtu. Saade, tozadı aardından.

Ne şakacı bu insannar! Bu avşam dadunun azır işleeri – kızgın karı- arţaklı karı. Öldürecek!

Ölda uşak okuldan eva gider. Ama nica gider- sansın bütün gün pulug çekmiş. Çantasını, nica bir puluu, geerdan çeker. Pelii da bir yanına dönmüş. Zavallı uşak. Yolu da uzun.

Te, aulda adam teer su içinda papşoy eker. Saner, korkuluu koyacek da ban korkacam. Şakacı! Bilmeer, ani benim da kafam işleer. Oldu 50 yıl hep o korkuluklar tenekilerlan aulların içina takerlar. Sanerlar, ekilmiş bütün kalacek. Te bu düşü gürardik.Üürendik, artik. Açan adam papşoyu eker, biz  maasus doz dolay döneneeriz üfkesini çıkartmaa deyni. Kızdıynan, o emen korkuluu koyer. Biz sa pr-r-r-r uçerız, maanamsı korktuk. İnsan da uslaner. Biz sa kurkul gibi aulda kaçınerız, bir aul papşoy önümüzda. Angı köşedan çeketmaa, bilmeeriz. Problema!

Allah uzun ömur vermiş biza. İnsan deer, 300 yıldan yaşarmışık. Dil dooru.

Ban 51 yaşındayim. Nekadar işlar göördüm bu yıllarda, yaprak etmaz.

50 yıl geçti,  insan da diişilmedi. Hep o ürek. İnanerım, insana zoor, ama biza taa da zoor. Çünkü, hepsini göreriz, hepsini annerız, ama bişey yapameerız.

Alla BÜÜK

Garga. Bir düündä.

Bän boz garga. Çok erlerdä uçtum, çok işlär gördüm.

Bir kerä, armut aacın dalında oturarak, siirettim bir şakalı sţena. Oldu bu iş bir küüda.

Gagauzlarda var çok adet, ama onnar da küü küyün bezämeerlär. Te bu adetlärlän da oldu büük şamata bir düündä.

Bucaan üülen tarafında iki yannaşık küü var – Çeşmaaküyü hem Tülküyü. Bir genç Çeşmaküyü oolu Todi Tülküündan kendisinä karı getirdi. Yaptılar düün. Ama konuşka şakasız geçmedi. Adetä göra, düün günü, açan yazılmaktan sora çocuk getirer evä gelini, tokadın önündä gençlerin ardına kazan suylan koyulêr. Çeşmaaküyünda çocuk lääzım bacannan kazanı keezlesin da devirsin onu. Ozaman yaşamakları su gibi gidecek. Ama Todi bilmäzmiş, ani Tülüküyündä bu adet biraz başka kurala görä geçärmiş: kim ilk devirecek, o da evdä çorbacı olacek. Da te zagstan gençlär geldilar. Düüncülar şen-şen oynêrlar, keçi gibi atlayarak. İ-hu-hu! – arada-sırada da unutmêêrlar baarmaa. Gelinnän güvää tokada yaklaştıynan, babular ardlarına kazan suylan koydular. Todi bir kusursuz bacaanı hızlandırêr, keezlemää neetlener. Gelin sä çok düşünmeer, bacaannan ‘şark’ urêr, kazan da aktarılêr. Herersi su, güveeyin paçaları pak batak. Todi bozardı utanmaktan. Nicä ötää dooru dostların gözlerinä bakmaa, açan karı kazanı devirdi?

‘Neredä bu görünmüş?! Şindi te burada dayak iyecek’ – okudum onun gözlerindä. Bozdan Todi kırmızı boyaya döndü.

-Nereyä sän bacaanı uzaldêrsın ba, açık aazlı? – canavar bakışınnan baardı Todi. Gelin bişey annamêêr, ama belliydi, ani Todinin çirkin sesindän korktu.

- Ne oldu, tavşamcıım?- yımışak seslän sordu gelin.

- Bän sana verecäm bir tavşamcık! Kim sana dedi kazanı devirmää? Körsün mü, ani bu iş için bän varım!

- Todi ba, uslan,kardaş! – yalpak dedi dever, çekip güveeyi bir tarafa.

- Vani ba, görmedin mi, ne yaptı benim bu ahmak karım?! İnek gibi uzaltmış o bacaanı, sansın ona kimsä yalvardı. Şindi gidip da pırliklerini yolacam, okadar üfkam çıktı.

- Uslan ba, adam. Şindi ozaman düünün ortasında düüşmää çekedelim. İllinnencik mi ürään?

- İlinnencik, taş. Dil ama, neyçin o krakatana bacaanı uzalttı, te bunu bana söla.

- Todi, ban bilmeerim ne onun başına geldi, ama sanêrım, ki o bişey prostluk için yapmadı. Brak bu kazanı, hepsi bizi siireder. Yarın bütün küü uuldıcık.- dedi Vani, yavaş ürkeräk güveeyi gelinin yanına. Todi sa hep uslanmêêr. Nicä yarka kokoşçuu, üfkedän erindä atlêêr.

- Todi, sän beni büün aula sokacan mı, osaydı evä mi gideyim? – çeketti gelin da üfkelenmää.

- Hadi, bitecek düün, bän seni erleştirecam. Belli olacek, kim evda çorbacı.

Ama bir filcan şaraptan sora düün nicä saya üstündä gitti. Bu sçenayı da taa ertesi günü hepsi unuttu, ama saade diil bän, çünkü may emen patlamadım gülmektän.

Alla BÜÜK

Bölmə : Manşet, Nəsr, Ədəbiyyat
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10