Gözün gözü

234 Baxış

zaur ustac

Zaur Ustac

 

Çıx

Biçarə aşiqdə qalmayıbdı can,
Dilə çix, fayda yox ürək sözündə….
Bərzəxdə yaşamaq zordan zor inan,
Felə çıx, işartı görüm üzündə….

Nədən gen qaçırsan, bilməm ki, məndən,
Görsət gül üzünü, Gün şıxsın çəndən,
Qəlbinin səsini duyuram bəmdən,
Zilə şıx, arzular gülsün gözündə….

Ustacı qoymusan çölün düzündə,
Sarı güllər bitib, çoxdan izində,
Haçansa talemiz gülər bizim də,
Fala çıx, hikmət var elin sözündə….

 

 

Gözün gözü

 

Gülən gözün gözəlliyi gözəldir,
Gülən gözü görünməyən göz görər….
Gözün gülür, gözün gözü gülməyir,
Gözdə gözü görünməyən göz görər….

 

 

Gözü gözdən gözün gözü gizlədir,
Gözdə gözü gözün gözü gizlədir,
Gözün gözü gözümüzdə gizlidir,
Gizli gözü görünməyən göz görər….

 

 

Göygöz giryan, gözü gülməz, gülümsər,
Gülən gözün gözü gözdən gülümsər,
Gülməyən göz, gözə gözdən gülümsər,
Giryan gözü görünməyən göz görər……

 


Sev

 

Sən sev, səni sevəni, seçibdi sevgi səni,

Sevməyəni sevənlər sevgisində suçludur….

Sevdiyini söyləyən, seçibdi sevgisini,

Sevgisin sezdirməyən sevgisində suçludur….

 

 

Sevgi, sevib- sevilmək, sevənin  sevincidir,

Sevgi,  sonsuz səxavət, sevdanın sonucudur,

Sevgi, sona sərmayə, sabahın sulqucudur,

Sevgisin sezdirməyən, sevgisində suçludur….

 

 

Sevdalının sevgisi, sirli, sonsuz, sınırsız,

Sevib, sezdirməməyi sultanlıqmı  sanırsız????

Sevməyəni sevməyi sədaqətmi sayırsız????

Sevdiyini sevdirən sevgisində suçludur….

 

 

 

 

Bölmə : Poeziya