Gürşad – Qəhrəmanın ölümü

160 Baxış

qwOrxan Yeniaras. Gürşad. Tarixi roman

“XAN” nəşriyyatı tərəfindən çap olunub. Bakı–2016. 296 səh.

Orxan Yeniarasın “Gürşad” romanı bir dövlətin tarixində qəhrəmanlığın və qəh-rəmanların necə mühüm amil olduğunu açıq şəkildə nümayiş etdirir. Əsərdə parçalanmış, dağılmış Türk dövlətinin Gürşad adlı bir sərkərdənin səyi və çabalaması nəticəsində necə yenidən bərpa edildiyindən, türklərin bir olduğu, “öz küllərindən yenidən törədiyi zaman” necə yenilməz olduğundan və gücləndiyin-dən danışılır.

Bu kitab Türkiyə Cümhuriyyəti Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin “Türk ədəbiyyatının xaricdə tanıdılması” layihəsinin dəstəyi ilə çapa hazırlanmışdır. Göstərdikləri köməkliyə və dəstəyə görə nazirliyin əməkdaşlarına, Türkiyənin sabiq dövlət naziri, hörmətli Sadi Somuncuoğluna və Orta Şərq mütəxəssisi Rahim Cavadbəyliyə təşəkkürümüzü bildiririk

Bölmə : Əlfəcin