Həyat işığı. Rus yazıçılarının hekayələri (cib kitabları silsiləsindən)

78 Baxış

 

heyatishigi

Həyat işığı. Rus yazıçılarının hekayələri (cib kitabları silsiləsindən)

Hədəf  Nəşrləri. Bakı-2015. 200səh.

 “Hədəf Nəşrləri”nin “Cib kitabları” seriyasından olan üçüncü toplu “Həyat işığı” adlanır. Kitabda rus nəsrinin ən tanınmış nümayəndələrinin maraqlı və populyar hekayələri toplanıb. Müxtəlif dövrlərdə yaşamış olsalar da, F.Dostoyevski,  İ.Turgenev, L.Tolstoy, M.Qorki, M. Bulqakov, V.Pelevin kimi yazıçıların bu əsərləri ümumilikdə rus nəsri haqqında təsəvvür yaranmasına yardım edəcək.

Bölmə : Əlfəcin