Hacağa Abasov – Xatirələrim

47 Baxış

Hacıağa Abbasov

Hacağa Abasov. Xatirələrim (“XAN” xatirə ədəbiyyatı silsiləsindən)

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Bakı-2016.  120 səh.

“Xatirələrim” adlı bu kitabda görkəmli teatr xadimi, Azərbaycanın ilk xalq artisti Hacağa Abasov böyük ömrünün ən qaynar çağlarını xatırlamışdır. 1906-34-cü illərdən bəhs edən bu xatirələr Azərbaycan incəsənətinin həmin dövrü ilə yaxından tanış olmaq istəyən hər bir oxucu üçün qiymətli məlumat mənbəyidir.

Bölmə : Əlfəcin