Hidroloq

241 Baxış

sudabe

Südabə Babazadə          

 

Bir gilə  su nə deməkdir-

Torpaq, hava qarışıq

Dünyanı dövr eyləyən

Altdan-üstdən çağlayan

Qaynamağı, donmağı,

İnsanlara görk edən

Coşmağın, qovuşmağın  nə demək olduğunu

Ürəklərə damdıran

İslaq qəhər!

Bir axım su –

Durulmağı bir gözlənti

Bulanmağı  qorxu,  təlaş

Yuxundakı nağılını ona danış

O ki sənin pıçıltılı  qulaqdaşın…

Bir töküm su –

Salamlayar günümüzü

Parıltısı üzümüzə  bir təravət

Yayındırar mürgümüzü

Arındırar canımızı…

Bir aləm su –

Dünya ömrü qədər

Uzun yollu eniş, yoxuş,

Gurultusu qahmar kimi…

Bir dolum su –

Çuxur dolu, dərya dolu

Dib dolu

Quyu-quyu sərvətimiz,

Duzlu, şirin nemətimiz

Balıqlıdır, yosunludur

Yağlı, iyli üzüqara dənizimiz…

Həm acılı, həm nəşəli günlərimiz

Qəlbimizin təmizliyi onda imiş…

Axar- gələr dünənimiz,

Alıb-gedər bugünümüz

Hey çilənər sabahlara

Sularımız

Yad suları heç içmərik,

O sulardan anlamarıq…

Görürsənmi nə deməkmiş vətən suyu?!

Kitablarla, konfransda çıxışlarla

Qanararla, mükafatla

Sən bu sirri öyrənincə

Gəl ötürmə  Fulbright-a!

 

 

 

 

 

Bölmə : Poeziya