İlqar Fəhminin 4 kitabı işıq üzü gördü

345 Baxış

fehmi“XAN” nəşriyyatında İlqar Fəhminin 4 kitabı işıq üzü görüb. Qeyd edək ki, çap olunan bu əsərlərdən başqa yazıçının daha 10 kitabı külliyyata daxil edilib və yaxın aylarda işıq üzü görəcək.

 

 

 

 

 

 

1. Bu gündən dünənə

Kitaba şairin gənclik dövründən bu günə qədər müxtəlif vəznlərdə yazdığı şeirlərdən seçmələr toplanmışdır. Şeirlərin xronoloji düzülüşü əks qaydada təqdim edilmişdir. Kitabın əvvəlində son illər yazılmış şeirlər, sonunda isə köhnə şeirlər yer alıb.

ilqar fehmi 1

 

 

 

2. Nostalji

Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı kiçik həcmli hekayələr və povestlər daxil edilmişdir.

ilqar fehmi 2

 

 

 

3. Sən kimsən, Səfəvi?

Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı və ölkə mətbuatında dərc olunan bədii-publisistik yazıları dərc olunub.

ilqar fehmi 3

 

 

4. Son reportaj

Kitabda müəllifin müxtəlif illərdə yazdığı dram əsərləri toplanmışdır.

Pyeslərin hər biri müxtəlif dram üslublarında işlənmişdir.

ilqar fehmi 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə : Sənət xəbər