İndi qalmışam tək-tənha sənsiz

179 Baxış

ilham2

İlham Aslanov

Gələrdim gülüm

 

Mən sənin yanına gələ bilsəydim,

Aşılmaz səddləri yarıb, kecərdim.

Ay nurlu gözəl  üzünü görməyə,

Bəlalardan keçib, gələrdim gülüm.

 

Bir anlıq sənin yanında olmaqçun,

Nələri verməzdim, Istəsəydilər.

Bir gecə gəlib yanında qalmaqa,

Ömrümü, günümü verərdim, gülüm.

 

İndi qalmışam tək-tənha sənsiz,

Ürəyim kövrəlib, gülə  bilmirəm.

Bilsəydim ki, sən də gözü  yaşlısan,

Gəlib göz  yaşını silərdim gülüm.

 

Sən olsaydın yer üzünün kəbəsi,

Allahdan ziyarət dilərdim gülüm,

Qurban kəsib bir gün, gəlib kuyini,

Zəvvar olub, təvvaf edərdim gülüm.

 

Tərk etməyir məni birdəm xəyalın,

Ən şirin yuxumdur cənnət qucağın,

Nəsibim olsaydı, gerçək vüsalın,

Qucağında qalıb, ölərdim gülüm.

 

 

 

Bölmə : Poeziya
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10