İşə necə qəbul etməli

12 Baxış

2wsaaaa

Harvard biznes məktəbinin nəşrləri. İşə necə qəbul etməli. Məsləhət  kitabı.

Kitab Hədəf Nəşrlər evində çap olunmuşdur. Bakı-2015. 96 səh.

“Məsləhət kitabı” seriyası idarəçilərin iş həyatında hər gün qar-şılaşdıqları və geniş yayılmış problemlərə təcili həll yolları təklif edir.

Seriyada yer alan hər kitabda sizin güclü və zəif tərəflərinizi təs-bit etməyə, kritik anlarda hərəkət qabiliyyətinizi artırmağa kömək edə-cək və istifadəyə münasib vasitələr haqqında danışılır, testlər və ger-çək həyatdan örnəklər təqdim edilir. İstər iş başında olun, istər toplan-tıda, ya da yolda – bu kitablar işinizin tələb etdiyi şəkildə daha sürətli, daha dəqiq və daha effektli nəticə çıxarmanıza kömək edəcək.

Bölmə : Əlfəcin