KİPRDƏ HALAY

28 Baxış

halay

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Dünya dediyimiz “uca” ölkələr 34 ildir ki, Kiprdə Kipr türklərinə qarşı haqsızlıq və ədalətsizlik edirlər və əgər dünyada bitərəf Dövlətlərarası Ədalət Məhkəməsi olsa idi, o zaman bu münasibət məhkəməlik cinayət olardı. Bunlar isə rum-yunan münasibətlərində Krit tamaşasına suflyorluq etdilər. Zor gücünə, ya da aldatmaq yolunu tutmaqla Kipri ruma, yunana peşkəş vermək istədilər. Oyunun sonuncu pərdəsindəyik. AB-nin yolu ilə gedərək pərdəni endirib, bizi mühakimə edəcəklər…