Kollu koxa

27 Baxış

Снимокfffİsa Muğanna. Kollu koxa (Mirzə Cəlilin əziz xatirəsinə).

Kitab Hədəf  Nəşrlər evində çap olunmuşdur.

XX əsr  Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan və öz əsərləri ilə nəsr tariximizdə əhəmiyyətli yer tutmuş İsa Muğan-nanın bu kitabında onun yaradıcılığının müxtəlif mərhələlərinə aid nümu-nələr toplanıb. Burada insanlara ayama qoşan, hər zaman həqiqəti söylə-yən, ətrafını saflaşdıran və qorxudan Kollu Koxanın kaloritli obrazıyla qarşılaşacaq, məşhur “Kollu Koxa” povestini oxuya biləcəksiniz. Bununla yanaşı, kitabda yazıçının yaradıcılığının çoxşaxəli olduğunu göstərən “Qa-yım qaya” kimi rəmzləşdirmə modeli, “Elan: İsa Hüseynov özünü axtardı, tapmadı” zarafatının yer aldığı “Yazıq” essesi kimi bir çox maraqlı nümu-nələr də dərc olunub.

Bölmə : Əlfəcin