Məktub

61 Baxış

ilham

İlham Qəhrəman
(silsilə)

Sən gedib qayıtmadın, mən
Öldüm, ölümdən qayıtdım.
Ölsəm canım qurtarmışdı.
Sənin əlindən qayıtdım.

Niyə bir sədan gəlmədi,
Mən də sədanı qaytarım.
Eşitdim naxoşlamısan,-
Gəlim qadanı qaytarım.

Lalə bağrıtək sinəmdə
Sevgimizin yeri getdi.
Gəlib baş çəkmədin, zalım,
Bu il yaman geri getdim.

Mənə də qıydılar, gülüm,
Bülbülə bıçaq çəkənlər,
Dəhnədən suyu döndərib,
Çəməndən çiçək çəkənlər.

Yaza çıxan sal buz kimi
Əriyən can dərdə yemdi.
İçim xarabaya dönüb,
İçimin bayquşu kəmdi.

Məni hara aparmısan?
Hələ də bilə bilmirəm.
Sevgidə elə azmışam, –
Özümə gələ bilmirəm.

Allah deyəndən demirdin,
Sən onda yaman zalımdın.
Məni məndən kim alardı?!
Mən səndən ucuz alındım.

Aşiqə səni sevməkdən
Dünyada üstün nə gələr?!
O gül sifətini görsəm,
Sifətim üstümə gələr.

Mən mən olum, sən də sən ol,
Hər gün ağlat, kirit məni.
Aləmə möcüzə göstər –
Gah öldür, gah dirilt məni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə : Poeziya