Mən alman şairiyəm, məşhuram o ölkədə

78 Baxış

heyneSenet.az alman şairi Henrix Heynenin şeirlərini təqdim edir. Qeyd edək ki, şeirləri Azərbaycan dilinə Elxan Zal tərcümə edib.

 

Səhər evdən çıxanda

Baxıram siz tərəfə.

Pəncərənin ardında

Səni görürəm, körpə.

 

 

Gözlərin harayında

Sual eləyirsən sən:

– Sən kimsən xəstə adam,

Məndən nə istəyirsən?

 

 

– Mən alman şairiyəm

Məşhuram o ölkədə.

İmzalar arasında

Mərtəbəm var mənim də.

 

 

Orda, bizim diyarda

Çoxunu tutub mərəz.

Dərd çəkənlər içində

Mən də varam, əlqərəz.

 

***

 

Dəniz sahilindəyəm,

Başımda düşüncələr.

Qağayı uçuşunda

Dalğa oynar, yer mələr.

 

Hanı sevdiyim dostlar,

Kim tapacaq onları?

Qızışmış dəli külək

Yelləyir dalğaları.

 

 

 

Loraley

 

Bilmirəm mən nədən belə qəmliyəm,

Ruhum da tufan tək çağlayır yaman.

O uzaq illərin əfsanələri

Mənim yaddaşımdan çıxmaz heç zaman.

 

 

Hava sərinləyib. Alaqranlıq.

Sular aram-aram didir qayanı.

Reynin üzərində dağın zirvəsi

Qürub atəşində alışıb-yanır.

 

 

Qayanın üstündə bir qız dayanıb,

Gözəl əndamında əlbisa bəyaz

Çiyninə tökülən qızıl telləri

Qızıl daraq altda bərq vurur bir az.

 

 

Çəkib saçına altun darağı,

Şərqilər söyləyir ilahi bir səs.

Onun ovsununa qərq olur tamam,

Bu sehrin hökmünü eşidən hər kəs.

 

 

Qayıqçı, nəzəri hündür qayada,

Qayıqdan izləyir ovsunkar ünü.

O qranit qayaya doğru yollanır,

Yalnız onu görür, onu düşünür.

 

 

Ətrafda qayalar dik-dik dayanıb,

Dəli dalğalarsa nərə çəkir hey.

Bəxtsiz qayıqçını qayıqla birgə

Dənizə qərq edir gözəl Loreyel

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə : Poeziya