Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr

92 Baxış

Mirzə Ələkbər SabirMirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr (“Xatirə Ədəbiyyatı” silsiləsindən)

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Bakı–2016. 160 səh.

“Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr” kitabı “XAN” nəşriyyatının “Xatirə ədəbiyyatı” silsiləsinə aiddir. Kitabın tərtib olunmasında Azərbaycan Uşaq və gənclər ədəbiyyatı nəşriyyatında 1962-ci ildə A.Zamanovun naşirliyi və H.Araslının redaktorluğu ilə işıq üzü görən “Müasirləri Sabir haqqında” nəşrinə istinad edilmişdir.

Bölmə : Əlfəcin