Mirzə Kazım bəyin seçilmiş əsərləri nəşr edildi – İLK DƏFƏ

131 Baxış

mirze“Hədəf” Nəşrlərində Azərbaycan şərqşünası, tarixçisi, filoloqu, Rusiya Elmlər Akademiyasının ilk azərbaycanlı üzvü Mirzə Kazım bəyin seçilmiş əsərləri işıq üzü görüb.

İlk dəfə Azərbaycan dilində nəşrolunan kitabda uyğurların tarixini, bu adın etimologiyasını açan “Uyğurlar”, çox böyük dini hərəkat olan babiliyin tarixindən və hərəkatın banisi olan Babın kimliyindən bəhs edən “Bab və babilik”, həmçinin böyük tarixi şəxsiyyət kimi tanınan Şeyx Şamil haqda əhəmiyyətli faktları özündə ehtiva edən “Müridizm və Şamil” məqalələri toplanıb.

Qeyd edək ki, kitabın tərcüməçisi İsmayıl Umudlu, redaktorları isə f.ü.f.d.,dos. Şəmil Sadiq və f.ü.f.d. Nərgiz Cabbarlıdır.