Müsahibə – Səməd Mənsur

20 Baxış

35

Milyonçunun xitabı

Bomboş yaşa, milyonlara sahibsən əgər, gəl,

Yoxsa bizim eyş aləminə olma bir əngəl.

Əngəl, əvət, əngəl, neçün əldə qələmin var,

Könlündə də min dürlü qəmin var, əməlin var.

Əngəl, əvət, əngəl, neçün ərbabi-qələmsən.

Xud dərdü vərəmsən də, bütün qüssəvü qəmsən,

Mən xərc eləyən pulları gördigdə, a nəkbət!

Neyçün yaxıyor qəlbini nirani-bəxalət,

Fəryad ediyorsan, nə bilim, “millət oyanmaz”,

Varsun o oyansun ki, pulun qədrini qanmaz.

Dünyadə cəhənnəm keçiyor ömri, həyati,

Get-get, məni ürfanə tərəf çəkmə, çağırma,

Ürfan qara puldur, qara pul, sus da, bağırma,

Bu səndə olan aclığa ürfanmı deyirlər?

Pulsuz-pinəsiz kəslərə insanmı deyirlər?

 

Əhli-qələmin cavabı

Ya səndə olan kəlləyə ovdanmı deyirlər?

Vicdanına, insafına milyanmı deyirlər?

Altunlu məgəssən, özini sanma bəşərdən,

İnsanlıq adın, çəkmə də, doldır cibi zərdən,

Get şantana, get restorana, iç meyi, eyş et,

Gəldikdə ölüm həsrətilə yumbalan öl, get.

Yeksər unudulsun sənin ol olmayan adın,

Nifrətlə səni yad eləsin ta ki nəjadın.

Ölsəm mən əgər, bir neçə kağızdan ibarət

Asarım olar anlayana rəhbəri-ibrət.

Sən də kişisənsə, qızılınla bir əsər yap,

İştə bu əsərlə əbədi ölməyən ad tap.

1919

ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10