“Müşfiqli günlər” – Dilbər Axundzadə

37 Baxış

gunler

Layihə rəhbəri: Şəmil Sadiq

Naşir: Müşfiq XAN

Redaktor: Dilqəm Əhməd

Mətn tərtibatı: Pikə Fazilqızı

Korrektor: Rövşən Yerfi

Dizayn və qrafika: Teymur Fərzi

Rəssam: Vasif Səftərov

Qiymət: 4 azn

“XAN” Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən VI kitab. Bu kitabda toplanmış xatirələr ölməz şairimiz Mikayıl Müşfiqin ömür gün sirdaşı, şəxsiyyətə pərəstış illərində başı müsibətlər çəkmiş Dilbər Axundzadənin şairlə bağlı qələmə aldığı könül çırpıntılarıdır. Xatirələr həmin dövrün acılarını duymaq və şairin yaradıcılığını öyrənmək baxımından daim öz aktuallığını saxlamaqdadır.