Musiqili Teatrının mart ayına olan repertuarı

5 Baxış

musiqili_teatr_esas_001

Senet.az Musiqili Teatrının mart ayına nəzərdə tutulmuş repertuarını təqdim edir:

3 mart, 19:00 – İ.Kalman “Silva” (rus dilində)
4 mart, 12:00 – Ə.Haqverdiyev “Kimdir müqəssir”
4 mart, 19:00 – Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”
5 mart, 12:00 – H.X.Anderson “Düyməcik”
5 mart, 19:00 – F.Sücəddinov, T. Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana”
8 mart, 19:00 – İ.Əfəndiyev “Mənim günahım” (Q. Qarayevin musiqiləri əsasında)
10 mart, 19:00 – Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”
11 mart, 12:00  – V.Ulanovski, V. Orlov “Qızıl cücə”
11 mart, 19:00 – R.Hacıyev “Talelər qovuşanda”
12 mart, 12:00 – R.Ağayeva, A. Xayt, A. Kurlyandski “Bir dayan canavar”
12 mart, 19:00 – Ə.Səmədli “Toya bir gün qalmış”
17 mart, 19:00  – R.Hacıyev “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində)
18 mart, 12:00 – Ə.Səmədli “Meşə çaqqalsız olmaz”
18 mart, 19:00  – R.Mirişli, M.Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən”
19 mart, 19:00 – Elçin, F.Allahverdi “Baladadaşın toy hamamı”
24 mart, 19:00 – J.B.Molyer “Skapenin kələkləri” (rus dilində)
25 mart, 12.00 – R.Şəfəq, V.Zimin “Yağış göbələyinin macəraları” (rus dilində)
25 mart, 19:00 – O.Kazimi, R.Heydər “Qızıl toy”
26 mart, 12:00 – E.Sabitoğlu, Y.Şvarts “Qırmızı papaq”
26 mart, 19:00 – E.Sabitoğlu, T.Vəliyeva “Bankir adaxlı”