Musiqili Teatrının mart ayına olan repertuarı

4 Baxış

musiqili_teatr_esas_001

Senet.az Musiqili Teatrının mart ayına nəzərdə tutulmuş repertuarını təqdim edir:

3 mart, 19:00 – İ.Kalman “Silva” (rus dilində)
4 mart, 12:00 - Ə.Haqverdiyev “Kimdir müqəssir”
4 mart, 19:00 - Ü.Hacıbəyli “O olmasın, bu olsun”
5 mart, 12:00 - H.X.Anderson “Düyməcik”
5 mart, 19:00 - F.Sücəddinov, T. Vəliyeva “Mən dəyərəm min cavana”
8 mart, 19:00 - İ.Əfəndiyev “Mənim günahım” (Q. Qarayevin musiqiləri əsasında)
10 mart, 19:00 - Ü.Hacıbəyli “Arşın mal alan”
11 mart, 12:00  - V.Ulanovski, V. Orlov “Qızıl cücə”
11 mart, 19:00 - R.Hacıyev “Talelər qovuşanda”
12 mart, 12:00 - R.Ağayeva, A. Xayt, A. Kurlyandski “Bir dayan canavar”
12 mart, 19:00 - Ə.Səmədli “Toya bir gün qalmış”
17 mart, 19:00  - R.Hacıyev “Qafqazlı qardaşqızı” (rus dilində)
18 mart, 12:00 - Ə.Səmədli “Meşə çaqqalsız olmaz”
18 mart, 19:00  - R.Mirişli, M.Haqverdiyev “Amerikalı kürəkən”
19 mart, 19:00 - Elçin, F.Allahverdi “Baladadaşın toy hamamı”
24 mart, 19:00 - J.B.Molyer “Skapenin kələkləri” (rus dilində)
25 mart, 12.00 - R.Şəfəq, V.Zimin “Yağış göbələyinin macəraları” (rus dilində)
25 mart, 19:00 - O.Kazimi, R.Heydər “Qızıl toy”
26 mart, 12:00 - E.Sabitoğlu, Y.Şvarts “Qırmızı papaq”
26 mart, 19:00 - E.Sabitoğlu, T.Vəliyeva “Bankir adaxlı”

ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10