Oljas Süleymenov – AZ-YA

638 Baxış

jj-500x500

Oljas Süleymenov. Az-Ya (roman).

“XAN” nəşriyyatı. Bakı-2015. 360 s.

 Çağdaş türk dünyasının tanınmış şəxsiyyəti Oljas Süleymenovun “Az-Ya”sı hadisələrə və əsərlərə yanaşma tərziylə seçilən kitabdır. Yazıldığı dövr üçün qadağa qoyulmuş mövzuların toxunulduğu əsərdə o vaxtacan türkologiyada və Hind-Avropa dilçiliyində söylənilənlərə büsbütün yeni gözlə baxılır. Yəni müəllifə görə, “İqor polku dastanı” nadir abidədir, burada bir çox türk sözləri öz ilkin mənalarında qalmışdır. Rusca ya-zılmasına baxmayaraq, “Az-Ya” əsəri türk xalqlarında milli şüurun oyanı-şına təsir gücü baxımından ana dilində yazılan yüzlərcə kitabdan daha bö-yük əhəmiyyət daşımışdır.

Bölmə : Bölməsiz
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10