Ölümsüz əsər yenidən çap olundu

69 Baxış

amerika facieso

“XAN” nəşriyyatında dünya şöhrətli Ameirka yazıçısı Teodor Drayzerin ölümsüz əsəri “Amerika faciəsi” kitabı işıq üzü görüb.  

Romanda küçə vaizlərinin oğlu olan, sıravi amerikalı Klayd Qrif-fitsin taleyindən danışılır. Müəllif göstərir ki, saxta idealların hökm sürdüyü bir quruluşda ruhu xilas etmək mümkün deyil. Vaizlərin oğlu valideynlərinin yolu ilə deyil, nəfs yolu ilə gedir. Əxlaqı pozulur, na-muslu həyat sürən məsum Robertanı yoldan çıxarır. Cəmiyyətdəki “yüksək təbəqənin” üzvlüyünü qazanmaq istəyi səbəbindən Robertanı öldürməklə nəticədə özünü də məhv edir. Yazıçı bu əsəri ilə Amerika-nın sosial həyatının, kapitalizmin eybəcər və dəhşətli üzünü göstərmişdir.

Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 1-cisi təqdim olunub.

Bölmə : Əlfəcin
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10