Reha Çamuroğlu – “Son Yeniçəri”

31 Baxış

son“XAN” nəşriyyatında “Tərcümə” Ədəbiyyatı silsiləsindən Reha Çamuroğlunun “Son Yeniçəri” kitabı çap olunub.

Kitabı  Əziz Məmmədli və Oktay Hacımusalı türkcədən dilimizə uyğunlaşdırıb.

Əsərin annotasiyasında bildirilir ki,  Reha Çamuroğlunun “Son Yeniçəri” əsərində Osmanlı sultanlığı zamanı ən məşhur təriqətlərdən biri olan Bəktaşilərdən, onlarla bağlı verilmiş Sultan Süleyman fərmanından, yüz illər boyunca bu təriqətin yeniçərilərinin Osmanlı dövlətini döyüşlərdə təmsil etməsindən danışılır. Baş verən əhvalatlar hadisələrin iştirakçısı olan əsir Sarı Abdullanın və son yeniçəri Sabit ağanın dilindən nəql edilir. İslam dinini sonradan qəbul etmiş rus əsiri Sarı Abdulla İstanbulda baş verən ən böyük yeniçəri qırğınının şahididir.

Bölmə : Əlfəcin