Rus Dram Teatrının noyabra olan repertuarı

48 Baxış

erqalmaqSenet.az Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının noyabr ayına olan repertuarını təqdim edir:

 

4 noyabr – “Qurdlar və qoyunlar”

5 noyabr – “Yeddi gözəl”

7 noyabr – “Ər almaq istəyirəm”

14 noyabr – “Teleskop”

15 noyabr – “Məhəbbət üçbucağı”

19 noyabr – “Hekayəti Müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah cadukuni-məşhur”

20 noyabr – “Şəhrizadın daha bir gecəsi”

21 noyabr – “Yeni il gecəsində məhəbbət intriqaları”

22 noyabr – “Qürur və qərəz”

26 noyabr – “Yay gecəsində yuxu”

27 noyabr – “Maskarad”

28 noyabr – “Məhəbbətlə zarafat etmirlər”

29 noyabr – “Büllur sarayda”

 

Uşaqlar üçün:

7 noyabr – “Maşa və ayı”

8, 29 noyabr – “Gözəl Vasilisa”

14 noyabr – “Durna balığının buyruğu ilə”

15 noyabr – “Nağılı tap!-1”

21 noyabr – “Nağılı tap!-2”

22 noyabr – “Çar Saltan, knyaz Qvidon və Qu quşu şahzadəsi haqqında nağıl

Böyüklər üçün tamaşalar saat 19:00-da, uşaqlar üçün tamaşalar isə saat 12:00-də başlayır.

 

Bölmə : Sənət xəbər