Səbahəddin Əli haqqında xatirələr

105 Baxış

Sabahattin Ali(1)

Səbahəddin Əli haqqında xatirələr. (“Xatirə Ədəbiyyatı” silsiləsindən)

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunmuşdur.

Türk ədəbiyyatının ən görkəmli və maraqlı yaradıcılığa malik nü-mayəndələrindən olan Səbahəddin Əlinin taleyi də yaradıcılığı qədər, hətta ondan da artıq diqqət çəkir. Faciəvi ölümü hələ də müəmma pər-dəsi altında qalan yazıçı haqqında ancaq 60-cı illərdən sonra danışıl-mağa başlanılıb və bir çox xatirələr yazılıb. “XAN” nəşriyyatının “Xati-rə Ədəbiyyatı” seriyasından 23-cü kitab olan bu topluda həmin xatirə-lərin bir qismi ilə tanış ola biləcəksiniz.

Kitab hazırlanarkən, “Sabahattin Ali, Anılar, İncelemeler, Eleştiri-ler”dən (Yapı Kredi Yayınları, 2014) istifadə edilib.

Bölmə : Əlfəcin