Səfəvi şairinə aid divan tapılıb

34 Baxış

ba

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Əlyazmalar İnstitutu daha bir Azərbaycan şairinin divanını əldə edib.

Senet.az xəbər verir ki, Ağqoyunlular və Səfəvilər dövründə yaşamış (XV-XVI əsrdə) Azərbaycan şairi Əhməd Şövqi Təbrizinin lirik şeirləri toplusunun – divanının Ankara Milli Kitabxanasında saxlanan nüsxəsinin surəti tapılıb.

Təzkirələrdə verilən məlumata görə, Şövqi Təbrizi uzun ömür yaşayıb, Şah İsmayıl Xətainin oğlu Sam Mirzənin katibi – münşisi vəzifəsini icra edib, sonradan mühacirət edərək 1547-ci ildə Kabildə vəfat edib.

Şairin anadilli divanına onun qəzəl, qəsidə, mürəbbe, müxəmməs, tərkibənd, tərcibənd, mərsiyə, müstəzad, rübai, bayatı və gəraylılar daxildib.

Bölmə : Sənət xəbər
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10