“Şərq-Qərb kontekstində türk xalqlarının Ədəbiyyat və incəsənət mədəniyyəti”

102 Baxış

kazan

15-18 oktyabr tarixlərində Kazan Federal Universitetində Şərq-Qərb kontekstində türk xalqlarının Ədəbiyyat və incəsənət mədəniyyəti” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçiriləcək.

Konfransın əsas elmi istiqamətləri “Şərq və Qərb arasında qarşılıqlı ədəbiyyat və mədəniyyət münasibətləri” , “Şərq və Qərb fəlsəfi və estetik fikir kontekstində türk xalqlarının ədəbiyyatı və mədəniyyətinin tədqiqatı” , “Mədəniyyətlərin dialoqu: Türk-tatar və rus-tatar qarşılıqlı ədəbi əlaqələri” , “Orta əsrlərdə və müasir dövrdə türk xalqlarının metodologiya məsələləri” , “Bədii mətn: dil, üslub və strukturu” mövzularını əhatə edəcək.

Konfransda iştirak etmək üçün sentyabrın 10-u tarixinə qədər müraciət formasını doldurub (rus, ingilis və türk dillərindən birində olmaq şərti ilə)  Leila.kfu@inbox.ru mail adresinə göndərmək lazımdır.

Bölmə : Konfrans
ELEKTRON KİTABXANA
ustadejurnalyukle
USTAD / E-versiya
ustadejurnalyukle
KÖŞƏ YAZARLARI
TOP 10