“Son Cənnət” – Orhan Aras

27 Baxış

orhan-aras

(roman)

 

Türkiyə türkcəsindən dilimizə uyğunlaşdıran: Cəlil Cavanşir

Redaktor: Sərdar Amin

Naşir: Müşfiq XAN

Korrektor: Asifə Əfəndi

Mətn tərtibatı: Fərman İsgəndərzadə

Texniki redaktor: BəxtiYar

Dizayn və qrafika: Tamerlan İsmayılzadə

Səhifə sayı: 300

Qiymət: 7 manat

 

“Son cənnət” romanının axıcı dili, maraqlı təhkiyəsi, təsvirlərinin zənginliyi, danışılan əhvalatın sehri oxucunu ovsunlayır. Hicabdan xilas olmuş Aliyənin mübarizə əzmi oxucunu heyrətləndirir. Romandakı Can, Memo, Dilo kimi obrazlar əsəri zəngin ədəbi hadisəyə çevirir. Orhan Arasın Türkiyə, İran və Almaniya cəmiyyətlərinə açdığı pəncərədən boylandıqda, romanın cazibəsindən çıxmaq çətinləşir.

Müsəlman dünyasından çıxmış iki gənc Can və Aliyə cənnət  hesab etdikləri Almaniya cəmiyyətinin  əsil simasıyla rastlaşır. İranlı və türkiyəli iki ümidli gəncin arzuları gerçəkliklə toqquşur. Orxan Arasın usta qələmi bizi tanımadığımız aləmə aparır…

“Son cənnət” gənclərin son ümididir…