“Tərcümə elm və incəsənət kimi” adlı konfrans keçiriləcək

76 Baxış

turksoyOktyabrın 30-u Qərb Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Tərcümə elm və incəsənət kimi” adlı elmi-praktik Beynəlxalq Konfrans keçiriləcək. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin və Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının təşkilatçılığı ilə keçiriləcək konfransda aşağıdakı məsələlər müzakirə olunacaq.

– tərcümə mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi;

– tərcüməçi və tərcümə;

– ədəbi tərcümə məharəti

– bədii ədəbiyyatın tərcüməsində milli özünəməxsusluğun saxlanması;

– orijinalda və tərcümədə bədii obrazın adekvatlığı problemi;

– ədəbiyyat və incəsənət tarixində tərcümənin rolu;

– incəsənətçünaslıqda tərcümələr;

– tərcümənin görkəmli sənətkarları.

Konfransda iştirak etmək istəyənlər ərizə və məruzələrin annotasiyasını 25 sentyabr 2015-ci ilə kimi bu elektron ünvana bayramova_alla@wu.edu.az və ya iro@wu.edu.az göndərə bilərlər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölmə : Konfrans