• Çərşənbə adətləri
    1109 Baxış

    Bu gün xalqımız sonuncu- ilaxır çərşənbəni qeyd edir. Bu çərşənbə xalq arasında “Yer çərşənbəsi”, “İlaxır çərşənbə” və ya “Torpaq çərşənbəsi” adlanır.

    Davamına bax