• Kökünə muğayat ol
    96 Baxış

     Vaqif Aslan RUHLARLA SÖHBƏT                           (Poemadan növbəti parça) Poemadan bir parça- Ruhların məhkəməsi     I Ey əslini,

    Davamına bax