Teodor Drayzerın 3 cildlik “Amerika faciəsi” romanı

2357 Baxış

“XAN” nəşriyyatında Teodor Drayzerın 3 cildlik “Amerika faciəsi” romanı çap olunmuşdur. Senet.az həmin kitabları təqdim edir.nb

Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teodor Drayzerin 1925-ci ildə yazdığı “Amerika faciəsi” onun şah əsəri hesab olunur.

Romanda küçə vaizlərinin oğlu olan, sıravi amerikalı Klayd Qriffitsin taleyindən danışılır. Müəllif göstərir ki, saxta idealların hökm sürdüyü bir quruluşda ruhu xilas etmək mümkün deyil. Vaizlərin oğlu valideynlərinin yolu ilə deyil, nəfs yolu ilə gedir. Əxlaqı pozulur, namuslu həyat sürən məsum Robertanı yoldan çıxarır. Cəmiyyətdəki “yüksək təbəqənin” üzvlüyünü qazanmaq istəyi səbəbindən Robertanı öldürməklə nəticədə özünü də məhv edir. Yazıçı bu əsəri ilə Amerikanın sosial həyatının, kapitalizmin eybəcər və dəhşətli üzünü göstərmişdir.

 

Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 1-cisi təqdim olunub.

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunub. Bakı-2015. 240 səh.

Amerika faciəsi - 1

Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 2-cisi təqdim olunub.

Kitab “XAN” nəşriyyatında çap olunub. Bakı-2015. 560 səh.

Amerika faciəsi - 2

Bu kitabda “Amerika faciəsi”nin üç hissəsindən 3-cüsü təqdim olunub.

“XAN” nəşriyyatı. Bakı-2015. 496 səh.

Amerika faciəsi - 3

Bölmə : Əlfəcin